Prosinec 2011

Jan 1,1-18

22. prosince 2011 v 21:30 | Doris |  Úryvky z Písma
Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. To světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila. Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím světlem, měl jen svědčit o tom světle. Bylo světlo pravé, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo na svět. Na světě bylo a svět povstal skrze ně, ale svět ho nepoznal. Do vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali. Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi, těm, kdo věří v jeho jméno, kdo se zrodili ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan o něm vydával svědectví a volal: "To je ten, o kterém jsem řekl: 'Ten, který přijde po mně, má větší důstojnost, neboť byl dříve než já.'" Všichni jsme dostali z jeho plnosti, a to milost za milostí. Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda přišly skrze Ježíše Krista. Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Syn, který spočívá v náručí Otcově, ten o něm podal zprávu.

vira.cz

Přání

22. prosince 2011 v 21:25 | Doris |  Věci kolem a kolem
Zdravím.
Přeji všem šťasné a veselé Vánoce plné pohody a Božího požehnání, ať jsou to Vánoce zázraků a splněných přání. Do nového roku přeji hodně štěstí a to nejlepší, co Vás může potkat :)

Mějte se krásně!!!

Boží dlaň

19. prosince 2011 v 21:16 | Doris |  Věci kolem a kolem
Boží láska je jako dlaň,
kterou lze pevně uchopit.
Je světlem zářícím uprostřed noci
člověku na cestu.
(MKK)